consultanta fonduri europene

Prorom Industrie SRL oferă consultanță specifică obținerii de fonduri europene nerambursabile

Servicii de consultanță în vederea scrierii și depunerii cererii de finanțare:

 • consultanta in vederea identificării oportunităților de finanțare
 • întocmirea Cererii de finanțare specifica programului de finanțare aferent
 • întocmirea Planului de Afaceri, a Memoriului Justificativ, a Studiului de Fezabilitate
 • elaborarea studiului de piață, a planului de marketing
 • întocmirea previziunilor economico-financiare, a analizei cost-beneficiu
 • asistenta si consultanta privind documentația necesara obţinerii finanțării
 • asistenta in procesul de depunere a cererii de finanțare
 • menținerea legăturii cu Autoritatea Contractanta
 • asistenta pe perioada evaluării proiectului (răspuns la solicitările de clarificări primite)

Servicii de implementare/management de proiect

 • elaborarea de rapoarte de progres
 • întocmirea cererilor de rambursare
 • întocmirea dosarelor de achiziții
 • realizarea notificărilor si a actelor adiționale