consultanta tehnica

Prorom Industrie oferă consultanță tehnică pentru:

  • caietul de sarcini;
  • proiecte tehnice;
  • detalii de execuție;
  • asistență tehnică pentru achiziția de echipamente, la execuția și recepția lucrărilor;
  • elaborarea de documentații tehnice referitoare la echipamente și sisteme biotehnice și ecologice;
  • realizarea memoriului de calcul pentru produsele proiectate;
  • analiza asupra proceselor in vederea optimizării;
  • soluţii pentru optimizarea procesului de colectarea deșeurilor, recuperare/refolosire deșeuri.